Two-way-vehicle_unimogTransport intermodalny, nazywany także transportem kombinowanym, to dość specyficzny rodzaj przewozu towarów polegający na ich przewożeniu środkami różnych gałęzi transportu. Wykorzystanie optymalnych sposobów transportu (pociągi, statki, samochody ciężarowe) ma na celu przede wszystkim stanowić efektywne rozwiązanie zarówno pod względem kosztów, jak i ochrony środowiska.

Zatłoczone drogi, hałas, a także postępujące zanieczyszczenie środowiska – to tylko kilka powodów, dla których transport intermodalny stanowi doskonałą alternatywę dla niezwykle popularnego transportu drogowego. Ten rodzaj przewozu towarów pozwala chociażby odciążyć drogi, poprzez wzrost konkurencyjności transportu kolejowego czy lotniczego. Jednak to nie jedyna zaleta transportu kombinowanego.

Najprężniej rozwijająca się gałąź transportu

Transport intermodalny jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu w Europie. Wszystko to dlatego, iż w wielu przypadkach jest on po prostu bardziej ekonomiczny niż przewóz ładunków samochodami ciężarowymi.

Warto też dodać, że transport kombinowany ma dużą wartość ekologiczną – szacuje się, że pozwala on na ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery nawet o 30% (w porównaniu do transportu drogowego).

Zalety i wady transportu intermodalnego

Transport intermodalny ma na celu zapewnienie możliwie jak najszybszego przewozu ładunków przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka ich uszkodzenia. Ten rodzaj transportu daje możliwość zwiększenia jednorazowego przewozu większej partii ładunku, a także podnosi dostępność oraz jakość świadczonych usług transportowych.

Jedną z poważniejszych wad transportu intermodalnego jest konieczność używania specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (na przykład suwnic czy dźwigów), które są niezbędne do przemieszczania wielotonowych ładunków. Co więcej, ten kombinowany rodzaj transportu wymaga także wyposażenia terminali portowych czy kolejowych w odpowiednie narzędzia przeładunkowe.

Niewątpliwie jednak przyszłość transportu intermodalnego jest niezwykle atrakcyjna. W naszym kraju rozwój transportu kombinowanego wiąże się z koniecznością modernizacji szlaków kolejowych, a także z dokończeniem budowy sieci autostrad. Terminalne intermodalne działają już między innymi w Niemczech i Szwajcarii, a pomoc finansowa dla transportu kombinowanego jest udzielana przez samą UE.