HotPeppersinMarketTransport żywności jest niewątpliwie niezwykle istotnym elementem łańcucha spożywczego. Najbardziej popularny pod tym względem jest transport drogowy, gdyż jest mobilny oraz funkcjonalny. Sposób przewożenia poszczególnych produktów jest jednak w dużej mierze uzależniony od ich rodzaju. W inny sposób jest bowiem transportowany nabiał, a w inny ziarna, mąka czy słodycze.

By zagwarantować właściwą jakość usług transportowania żywności, wydano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych
i innych składników żywności.

Izotermy i chłodnie – najczęściej stosowana forma transportu

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form przewożenia produktów w branży spożywczej jest stosowanie chłodni i izoterm. Chłodnie oraz izotermy są wykorzystywane przede wszystkim do transportu produktów pochodzenia żywnościowego, które wymagają odpowiednich temperatur. Zgodnie z regulacjami prawnymi, mięso, drób, nabiał i podobne towary muszą być przewożone w temperaturze poniżej 7 stopni Celsjusza.

Produkty pochodzenia roślinnego nie wymagają warunków chłodniczych. Tego typu towary mogą być transportowane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Ponadto istnieją artykuły specyficzne, które wymagają przewozu w cysternach (na przykład mleko).

Wymagania wobec kierowców przewożących żywność

Specjalne wymagania, głównie higieniczne, są także stawiane kierowcom transportującym żywność. Takie osoby muszą przede wszystkim zachować czystość oraz dbać o przestrzeganie najważniejszych zasad higieny osobistej (nosić odpowiednią odzież ochronną, posiadać aktualną książeczkę zdrowia). Co więcej, osoby sprawujące nadzór nad przewozem towarów żywnościowych często są odpowiedzialne również za ich załadunek oraz wyładunek – musi to następować w sposób, który nie przyczyni się do pogorszenia ich jakości. Kierowcy są ponadto zobowiązani do wykonywania określonych czynności i odnotowywania ich w dokumentacji sanitarnej środka transportu.