box-149190_640Każdy zawodowy kierowca zajmujący się transportem musi czuwać nad bezpieczeństwem przewożonych towarów. Poza odpowiednim przygotowaniem samego pojazdu niezwykle ważne jest także prawidłowe zabezpieczenie ładunków. Tylko właściwie przewożone towary nie stanowią zagrożenia dla innych użytkowników drogi, a także nie wpływają na stabilność samego pojazdu.

Niewłaściwe zabezpieczone towary stanowią przyczynę ok. 30% wypadków, w których uczestniczą samochody ciężarowe. Kwestii prawidłowości załadunku nie regulują wprawdzie przepisy prawne, jednak powszechnie przyjęło się sądzić, iż obowiązek ten spoczywa
w głównej mierze na samym przewoźniku.

Zabezpieczanie ładunków na czas transportu

Osoba przewożąca ładunek powinna zadbać przede wszystkim o to, by towar w trakcie podróży nie przemieszczał się w samochodzie, gdyż może to przyczynić się do jego uszkodzenia lub nawet całkowitego zniszczenia. Warto podkreślić, że winą za tego typu usterki powstałe
w czasie transportu najczęściej obarczany jest właśnie przewoźnik.

Chcąc właściwie zabezpieczyć towary na czas transportu warto wziąć pod uwagę masę i rodzaj opakowań przeznaczonych do przewozu, a także przekonać się czy opakowania zbiorcze są wystarczająco stabilne. Pamiętajmy także o doborze odpowiednich środków mocujących (pasy, maty, belki, itp.).

Może się zdarzyć, że niektóre ładunki będą przekraczać dozwolone ograniczenia (dotyczące wymiarów czy dozwolonych ciężarów w transporcie). W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie dokumentacji wyłączenia z przepisów określonych towarów czy materiałów lub uzyskanie odpowiedniego zezwolenia od władz krajowych bądź regionalnych. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie przechowywania i transportu nietypowych ładunków ustaliła UE.

Skutki niewłaściwego załadunku towaru

Nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku lub jego brak może skutkować poważnymi następstwami w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za powstanie szkód w transporcie. Należy pamiętać, że istotne jest zabezpieczenie towaru nie tylko przed jego wypadnięciem, ale także uszkodzeniem.

Transport musi być przede wszystkim bezpieczny, a bezpieczeństwo powinno dotyczyć nie tylko kierowcy, ale także wszystkich innych osób związanych z przewożeniem konkretnych ładunków. Zabezpieczając towary przeznaczone do transportu należy więc mieć na uwadze nie tylko dobro kierowców, ale również wszystkich tych osób, które będą uczestniczyły
w późniejszym ich rozładunku.