european-union-155207_640Polityka Unii Europejskiej w zakresie transportu koncentruje się przede wszystkim na trzech głównych obszarach, których celem jest zapewnienie bezpiecznego, zrównoważonego oraz zintegrowanego systemu transportowego w krajach członkowskich. Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej to właśnie zrównoważony transport prowadzi do długofalowego rozwoju poszczególnych regionów.

Transport ma niewątpliwie niezwykle ważne znaczenie dla całościowego rozwoju gospodarki unijnej. Tworzona sieć transportowa ma na celu zapewnienie łatwiejszego i szybszego przewożenia towarów. Warto dodać, że siłę napędową gospodarki UE stanowi nie tylko transport drogowy, ale także kolejowy, lotniczy oraz morski.

Najważniejsze działy polityki transportowej

Polityka transportowa Unii Europejskiej obejmuje kilka głównych działów, spośród których można wyróżnić, chociażby takie działy, jak bezpieczeństwo powietrzne, czysty transport miejski, alternatywne paliwa czy europejski system radionawigacji. Celem każdej z wyżej wymienionych dziedzin jest zwiększenie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu, a także poprawa jakości przewozów.

Unijne działania w zakresie logistyki mają ponadto na celu lepszą ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez transport. Komisja Europejska nieustannie dąży do tego, by coraz większą rolę w sektorze spedycji odgrywały biopaliwa, zwłaszcza gaz oraz wodór. Działania te mają na celu przekształcenie Wspólnoty Europejskiej w jeden z najbardziej konkurencyjnych obszarów świata.

Wyzwania stojące przed europejską branżą transportu

Infrastruktura w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest wciąż bardzo niejednolita – niewiele krajów może poszczycić się chociażby gęstą siecią autostrad czy szybkimi liniami kolejowymi. Budowa nowoczesnej infrastruktury transportowej jest zatem jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE. Ponadto unijna polityka w zakresie transportu stawia także na działania, których celem jest eliminacja zatorów komunikacyjnych czy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wszystko po to, by europejski sektor transportu mógł stawić czoła dynamicznie rozwijającym się światowym rynkom logistycznym.