Doradca podatkowy to szanowany w Polsce zawód, jaki zasługuje na uznanie nie tylko ze strony firm, ale i osób indywidualnych, które z pewnych określonych powodów potrzebują zaczerpnąć rady od doradcy zawodowego. Jego zawód opiera się na tym, by wprowadzać ludzi w trudny świat podatków i wybierać wspólnie z nimi opcje, jakie są dla nich najkorzystniejsze. Aby zostać doradcą podatkowym, należy spełnić kilka bardzo ważnych wymogów.

Jednym z nim jest zdanie egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jaki organizowany jest przez główne siedziby zarządzania. Dla wielu okazać może się to pewnie dziwne, jednak dbałość o poprawność tego zawodu jest bardzo istotna. Z pewnością również dla państwa, które to pobiera opłaty podatkowe na swój rozwój. Wiele w tym temacie ma również do powiedzenia MH – biuro rachunkowe. Właśnie dlatego zawodowe wykonywanie doradztwa podatkowego jest poddane chronieniu przez odpowiednią ustawę. Jeśli ktoś decyduje się na bycie doradcą podatkowym i nie zdał egzaminu, czy nawet do niego nie podchodził, jest osobą, jaką została do tego nieuprawniona i która poprzez wykonywanie takiej działalności skazuje siebie na karę grzywny. Kierując się tym, co napisane zostało w ustawie, doradztwa podatkowego można udzielać jedynie na obszar poniżej omówionych. Po pierwsze udzielanie osobom indywidualnym i firmom fachowych opinii i wyjaśnień z zakresu ich odpowiedzialności. To znaczy, że taki Kowalski otrzymuje informacje, ile musi płacić i czemu musi płacić. Po drugie jest to udzielanie pomocy w zakresie podatków, by wszystko było wystarczająco jasne i móc wyjaśnić powody pewnych nieporozumień. Doradca podatkowy działając na rzecz klienta, działa też na rzecz państwa.

Jednocześnie staje się osobą reprezentującą firmę, jakiej pomaga, czy obywatela. Składa zeznania i deklaracje. Staje się reprezentującą stroną, która broni osoby oskarżone przed organami administracyjnymi, jeśli taka potrzeba ma miejsce. Chcesz skorzystać z tego, co oferuje doradca podatkowy? A może sam pragniesz nim zostać? Obie te metody to świetny sposób na to, by móc zapoznać się z podatkami od wewnętrznej strony i samemu móc sobie pomóc.