Geodeta zajmuje się badaniem ziemi oraz jaj obszarów, to także pomiary nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wytyczanie nowych granic (kiedy stare linie graniczne uległy zniszczeniu). Geodeta ustala położenie punktów na wybranych fragmentach terenu. Oprócz tego sporządza też dokumentacje prawną, która ustala granice nieruchomości, a także dokumentację użytkową np. w postaci map. Ci wszyscy którzy chcieliby w przyszłości wykonywać zawód geodety, muszą podjąć studia spośród takich kierunków jak: geodezja i kartografia, geodezja i szacowanie nieruchomości, geodezja gospodarcza, geodezja satelitarna i nawigacyjna, geodezja i geoinformatyka. Obecnie ten kierunek jest oblegany. Nic dziwnego- przez wielu uważany jest jako kierunkek z perspektywami.

Specjalizacje na kierunku geodezja- jakie wyróżniamy

Jak na każdym kierunku studiów, tak i tutaj wyróżniamy kilka specjalizacji, można zrobić m.in. specjalizację z opracowań fotogrametrycznych, która obejmuje opracowywanie map na podstawie zdjęć lotniczych. Uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji przyznaje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, uprawnienia można otrzymać w siedmiu różnych zakresach. Pierwszy zakres to geodezyjne pomiary podstawowe. Drugi zakres to geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

Geodeta- jak wybrać tego właściwego?

Z usług geodety będziemy musieli skorzystać, kiedy np. zamierzamy kupić nieruchomość, by postawić na niej dom. Mówi się, że geodeta jest pierwszą osobą, która wchodzi na teren przeznaczony pod zabudowę i ostatnią, która z tego terenu wychodzi. Pamiętajmy, że geodeta, którego zamierzamy wybrać musi posiadać uprawnienia, inaczej jego wymiary są nieważne. Dobry geodeta znajduje się na przykład tutaj: www.geodetapomiary.pl.